Rozwód jest przykładem sprawy, która budzi wiele silnych emocji oraz ma przełożenie na dalsze życie obu stron. Klient powierzając mi swoją sprawę może być przede wszystkim pewien, że znajduje się w fachowych rękach. Działania, które podejmuję są ukierunkowane na cel przez niego obrany, a do sprawy podchodzę ze zrozumieniem i delikatnością.

Wydarzenie, takie jak rozwód, niesie dla obu stron silne emocje, które często podsycają istniejące już problemy. W takich chwilach warto mieć przy sobie osobę, która obiektywnie podejdzie do rozwodu, przygotuje pozew, pomoże w zgromadzeniu niezbędnych dowodów, udzieli profesjonalnej porady oraz będzie nas reprezentowała w sądzie.

Podczas rozwodu sąd rozstrzyga inne kwestie tj.:

  • Władzę rodzicielską nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków
  • Kontakty z dzieckiem
  • Alimenty
  • Podział majątku wspólnego pod warunkiem, że nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym
  • Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania przez czas jego zajmowania przez małżonków

Wspólność majątkowa powstaje poprzez zawarcie małżeństwa. Do majątku wspólnego małżonków zalicza się wszystko (z wyjątkiem przedmiotów i praw określonych w art. 49 KRO), co oboje nabyli w czasie trwania małżeństwa. Każde z nich ma taki sam udział w majątku wspólnym. W razie ustania wspólności majątkowej udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. W przypadku ustroju wspólności majątkowej mamy 3 masy majątkowe: majątek wspólny, majątek osobisty żony, majątek osobisty męża.

Opinie klientów

Kancelaria Leśniewski od wielu lat zajmuje się obsługa prawną mojej firmy, jak również nawet sprawami prywatnymi nie mającymi związku z działalnością gospodarczą. Jak dotąd 100% skuteczności i to w sprawach, które z pozoru wydawały się beznadziejne. Gratuluję! Dziękuję i polecam!

Jacek Muszyński

Pan Mecenas wykazał się dużą kompetencją, zaangażowaniem i solidnością. Jestem bardzo zadowolona z usług, udziela bardzo zrozumiałych i wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania.

Karolina Puchacka